7.razred

https://www.eucionica.rs/structure/demo/5190451406045184/next/~klett~__7_Klett_2

1-3 časa

Nastavna jedinica : Arabeska

Arabeska (arabesque, fr. / arabesco, it. ), odnosno „arabi“ na arapskom jeziku, predstavlja dekorativni element i posebnu vrstu ornamenta, najčešće izgleda i oblika povijenih biljaka ili sa motivima životinja. Arabeske su nastale u islamskoj umetnosti početkom VII veka na prostoru današnje Sirije, a tokom XVIII i XIX veka su stigle i u zapadnu Evropu. Prve arabeske su se javile još u vreme Stare grčke umetnosti, a kasnije se u helenističkoj umetosti Grčke javljaju u formi ornamenta na reljefima.

Arabeske se koriste kao dekoracije u ćilimarstvu, arhitekturi, kao i na raznim ukrasnim predmetima za upotrebu (posude za keramiku, predmeti od stakla i metala, odevni predmeti, nakit i drugo). U arhitekturi su se arabeske koristile najviše za ukrašavanje, time što su dekorisani zidovi džamija i drugih objekata, i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane. Što se tiče korišćenje arabeski u rukopisu, povezivanje stilizovanih oblika arabeske sa kaliografijom arapskog pisma, objedinjavao je tekst i sliku.

TEMA ARABESKA 1 : Odevna tkanina inspirisana srpskim srednjovekovnim freskama Tehnika: flomasteri

TEMA ARABESKA 2 : Reljef poršine 15x15cm Tehnika; glina, biolin, das masa, domaći plastelin

SASTOJCI ZA DOMAĆI PLASTELIN

Reljef u vajarstvu je bilo koje delo gdje se figure ili pozitiv ističu sa ravne površine ili negativa

Radovi učenika

TEMA ARABESKA 3: Početno slovo imena

Miroslavljevo jevanđelje je najznačajniji ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske odnosno srpskoslovenske pismenosti iz 12. veka. Nastao je po narudžbini zahumskog kneza Miroslava, brata raškog velikog župana Stefana Nemanje, najvjerovatnije u Kotoru, oko 1186. godine, a za potrebe crkve Sv. Petra na Limu u Bijelom Polju, zadužbine humskog kneza Miroslava. Najveći deo jevanđelistara delo je nepoznatog prepisivača (u nauci nazvanog Varsameleon), dok je Gligorije (Grigorije) Dijak, drugi pisar, napisao kraj rukopisa, nekoliko kratkih zapisa i ukrasio tekst ornamentima. Knjiga je napisana na pergamentu slovima tzv. ustavne ćirilice, a ukrašena je sa tri stotine stilizovanih minijatura i inicijala, u boji i zlatu. U osnovnom dijelu teksta zastupljene su dve redakcije staroslovenskog, zetsko-humska i raška, a u načinu kako je oblikovana ćirilica osjeća se prisutnost glagoljičke tradicije, dok je ornamentika spisa obilježena snažnim zapadnim, romanskim, uticajem.

PRIMER ZA RAD

4 i 5.ČAS

Nastavna jedinica : Proporcija

7 i 9.časa.čas

Nastavna jedinica: Prostor ( Iluzija prostora)

11.čas

Nastavna jedinica : Kompozicija i principi komponovanja

12.čas

Nastavna jedinica : Ravnoteža oblika mase i boje u prostoru. Simetrija oblika

Tehnika: Dva papira u različitim bojama, makaze.

Radovi učenika:

13-15.časa

Nastavna jedinica : Ravnoteža oblika mase i boje u prostoru

16.čas

Nastavna jedinica :Кomponovanje veličina u prostoru

Tema : Nadrealizam, Tehnika : Tempere i karton velikog formata (tripleks)

Nadrealizam je umjetnički pokret nastao u Parizu. Nadrealizam je nastao i razvijao se neposredno iz talijanskog metafizičkog slikarstva i dadaizma

Fantazijska, iracionalna, imaginacijska komponenta umjetnosti oduvijek je izražavala tajnovite predjele ljudske duše. Europska likovna umjetnost od srednjeg vijeka do danas otvara izvore imaginacijskog na razne načine. Tek u nadrealizmu su ove strukture ljudskog bića izašle u prvi plan i umjetnici su se skupili u jedinstven pokret.

17-18.čas

Nastavna jedinica : Komponovanje više ritmičkih celina u prostoru

19.čas

Nastavna jedinica : Komponovanje više ritmičkih celina u prostoru. Tema: Enterijer

Tehnika: Kolaž

20. čas

Nastavna jedinica : Kontrast svetlina, površina i oblika u određenom prostoru

Tema :Enterijer moje sobe, kuhinje ili dnevne sobe
Pod dizajnom enterijera smatra se uređenje i osmišljavanje unutrašnjih prostora
Tehnika: kolaž ,tempere ili voštane boje
Uputstvo za rad: Postavite crtež običnom olovkom. Pogledajte slik Roja Likenštajna. Vodite računa o perspektivi i veličini predmeta. Šaljem Vam primere.

Roj Liktenštajn /Roy Lichtenstein; NJujork, 27. oktobar 1923 — NJujork, 29. septembar 1997) bio je američki slikar, jedan od osnivača pop-arta.

21-23. čas

Nastavna jedinica : Kontrast svetlina, površina i oblika u određenom prostoru

Tema: Moja senka i ja
Tehnika: Fotografija
Vaš zadatak ove nedelje je da fotografišete predmete,biljke, životinje ili ljude u svom okruženju. Uradite tri fotografije na kojima ćete fotografisati igru svetlosti i senke. Vodite računa da dobijete jake kontraste svetlosti i senke. Ako fotografije radite u prostoriji uključite dodatni izvor svetlosti ( lampu)prema obliku koji želite da fotografišete.
(Izvor svetlosti može biti prirodan i veštački.Kada svetlost padne na predmet, jedan deo predmeta je osvetljen, drugi nije. Deo predmeta koji nije osvetljen nalazi se u senci koja se zove SOPSTVENA SENKA . Predmet svojim oblikom može da zakloni svetlost i tada baca senku na podlogu na koju stoji. Ta senka se zove BAČENA SENKA.
Fotografiju možete i da obradite u nekom programu za obradu slika. Važno je da vašoj fotografiji bude jak kontrast. Predlažem da fotografija bude crno-bela.
Slikar koji je na svojim radovima često koristio svetlost i senku je Đorđo de Kiriko italijanski slikar.

Radovi učenika

24-26. čas

Nastavna jedinica : Srodnost likovnih vrednosti u određenom prostoru-harmonija

27-29.časa

Nastavna jedinica : Srodnost likovnih vrednosti u određenom prostoru-harmonija


  Harmonija znači spajanje, slaganje, sklad, sloga. Elementi moraju biti pridruženi jedan drugom u skupove po nekom zajedničkom načinu – moraju biti slični po nekom svojstvu.  Harmonija stoji na pola puta između kontrasta i monotonije; elementi u svojoj sličnosti nisu niti suprotni (kontrast) niti jednaki (monotonija). Harmonija djeluje staloženo, mirno, opušteno. U Oswaldovom krugu susjedne boje su uvijek harmonične. Elementi mogu biti slični po obliku, veličini, boji, funkcionalnosti, simbolici, pa i prema asocijacijama.
Henri Matisse:
 „Harmonija u crvenom (Crvena soba)“, 1909.

29-30.čas

Nastavna jedinica : Srodnost likovnih vrednosti u određenom prostoru-harmonija

LIKOVNA KULTURA
•NASTAVNA JEDINICA: Srodnost oblika, linija i boja-harmonija.
•Harmonija je sklad,usaglašenost delova neke celine, uravnotežen odnos elemenata
•Tema :Pejzaž( slika koja pokazuje motive prirode)po reprodukcijama Save Šumanovića
•Tehnika: po izboru ( kolaž ,tempere , vodene boje, drven boje ili voštane boje)

Uputstvo za rad: Rad možete da bude apstraktne kompozicija ili realan prikaz prirode.

Sava Šumanovića (Sava Šumanović jedan od najznačajnijih slikara srpske umetnosti 20. Veka)

Radovi učenika:

31.čas

Nastavna jedinica : Scenska umetnost i lutkarsko pozorište

Tema: Maska

Tehnika: Krede u boji, voštane boje, tempere

Vaš zadatak je da osmislite AFRIČKU masku koju ćete dekorisati crnim i belim geometrijskim oblicima.

Radovi učenika:

32ČAS

Nastavna jedinica : Scenska umetnost i lutkarsko pozorište

Tema :Muzika

Tehnika: slobodna, po izboru

Uputstvo za rad: Odaberite pesmu koju ćete ilustrovari. Možete crtati ono što vas asocira na muziku. Pogledajte sledeće primere. Bez obzira koju tehniku koristite trudite se da boja bude intenzivna.

3-35.časa

Nastavna jedinica : Scenska umetnost i lutkarsko pozorište