O blogu

Blog je namenjen učenicima Osnovne škole radi lakšeg praćenja nastavnih i slobodnih aktivnosti likovne kulture tokom školske godine.