Прва ликовна интернет учионица, одељење 6/3

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Илузија заобљености и пластичности волумена

 Тема :Предео окупан сунцем, илустрација песме.

Техника: темпере или воштане боје.

Хвала сунцу, земљи трави   

Хвала сунцу, земљи, трави.

Хвала ваздуху што је плав.

И хвала, ево, што имам говор.

И гледам како мили мрав.

Хвала срцу за бол, славља,

Што га пробуди и шум благ.

Хвала свему што оставља

По свету сен, у мени траг.

И хвала овој лудој глави

О коју лупа простор сав.

Хвала сунцу, земљи, трави.

Хвала ваздуху што је плав.